Coming soon!

In de toekomst proberen wij jullie te informeren inzake fiscale nieuwtjes of speciale topics inzake boekhouding / fiscaliteit.

Wij zullen dit doen op een duidelijke, beknopte manier en zullen gebruik maken van gewone taal zodat het voor eenieder duidelijk is. Uiteraard zijn deze berichten eerder duidend en verwijzen we graag naar de betreffende wetgeving en/of naar ons kantoor in geval van vragen.

Tot binnenkort!