Vennootschap of eenmanszaak ?

Eenmanszaak

Je wil een zaak starten in hoofd- of bijberoep. Doe je dat dan best in de vorm van een vennootschap of eenmanszaak? Hieronder wat tips die je op weg kunnen helpen.

 

 

 

Aansprakelijkheid
Een aantal vennootschapsvormen bieden een beperkte aansprakelijkheid (BVBA, NV, CVBA). Dit betekent dat je als bestuurder, zaakvoerder slechts beperkte aansprakelijk hebt. Je persoonlijk vermogen kan dus niet aangesproken worden in geval de vennootschap op de fles zou gaan (let wel: er geldt een oprichtersaansprakelijkheid bij een faillissement binnen de 3 jaar na oprichting)

Ben je bijvoorbeeld van plan een aanzienlijke som te investeren, dan kan het misschien nuttig zijn om dit via een vennootschap te doen.

Fiscaal statuut
Het standaard tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 33,99%. Dat is een stuk lager dan in de personenbelasting waar je gemakkelijk de kaap van 50% kan overschrijden. Echter, wil je een gedeelte van je winst uitkeren als dividend, dan ben je ook de roerende voorheffing van 25% verschuldigd.

Jezelf een loon uitkeren uit de vennootschap is een aftrekbare kost voor de vennootschap en een belastbare inkomst in de personenbelasting, waar ook sociale bijdragen over verschuldigd zijn.

Het is dan ook pas interessant om voor een vennootschap te kiezen, van zodra je een aanzienlijke winst kan genereren (ongeveer 30.000 EUR)

Oprichting en kapitaal
De oprichting van een vennootschap heeft wat meer voeten in de aarde dan de opstart als éénmanszaak. Een oprichtingsakte moet worden opgemaakt die in bepaalde gevallen moet worden verleden voor de notaris. Dit resulteert in een aantal extra kosten. Ook is het in bepaalde gevallen noodzakelijk een financieel plan op te maken die de bedrijfswerking voor de komende jaren kan verantwoorden.

Bepaalde vennootschapsvormen vereisen een bepaalde minimum inbreng van kapitaal (vb voor een BVBA is een minimum kapitaal van 18.550 vereist, waarvan ten minste 6200 EUR dient volstort te zijn bij oprichting)

Boekhouding
Voor een vennootschap ben je verplicht een dubbele boekhouding te voeren en ben je ook verplicht een jaarrekening op te maken en openbaar te maken (in de meeste gevallen) Dit betekent dat je boekhouder hier wat meer werk zal aan hebben dan de boekhouding van een éénmanszaak.

Heel wat factoren dus waar je rekening mee dient te houden bij de opstart van je zaak. Het is dus belangrijk deze zaken rustig te bekijken alvorens een beslissing te nemen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Contacteer ons gerust hier voor bijkomende informatie!