Categorie archief: Vennootschapsbelasting

Overgangsregeling liquidatiebonus vennootschappen – termijn verlengd

Naar aanleiding van de verhoging van de roerende voorheffing van 10% naar 25% op de liquidatiebonus (de bonus die u betaalt bij vereffening van uw vennootschap) werd een overgangsregeling uitgewerkt.

Deze bestond erin dat voorheen belaste reserves toch nog kunnen worden belast aan het tarief van 10%.  Deze moet u betalen bij de uitkering als dividend maar u heeft wel de verplichting het ontvangen dividend onmiddellijk op te nemen in het maatschappelijk kapitaal van uw vennootschap gedurende een periode van 4 jaar (of 8 jaar voor grote ondernemingen) Na deze periode kan u belastingvrij de gelden recupereren uit uw vennootschap.

Vennootschappen die hun boekjaar afsluiten op 31/12 hadden nog tijd tot 31/12/2013 om dit toe te passen. Deze timing is inmiddels door Minister Geens aangepast: de dividenden moeten ten laatste op 31/12/2013 toegekend worden en de roerende heffing dient betaald te worden tegen 15/01/2014. De eigenlijke inbreng (waarvoor u een notaris nodig heeft) moet maar zijn gebeurd tegen uiterlijk 31/03/2014.

De circulaire vindt u hier terug
Hierbij ook de link naar het bericht op deredactie.be: Uitstel voor overgangsregeling liquidatiebonus.

Grote of kleine onderneming?

Wanneer word je als onderneming beschouwd als groot of klein?  Dit kan van belang zijn op fiscaal vlak:

Je wordt beschouwd als een grote onderneming wanneer je in het laatste of voorlaatste jaar meer dan één van volgende criteria hebt overschreden:

  • Jaargemiddelde v/h personeelsbestand: max 50
  • Jaaromzet (excl. BTW) 7.300.000 EUR
  • Balanstotaal: 3.650.000 EUR

Indien je een personeelsbestand heb van meer dan 100 personeelsleden dan wordt je sowieso beschouwd als grote onderneming

Het onderscheid is wel van belang want:

Grote vennootschappen moeten:

  • Een revisor benoemen
  • Een jaarverslag opmaken
  • Het volledig schema van de jaarrekening opmaken

Kleine vennootschappen kunnen daarentegen:

  • Een eerst volledige afschrijvingsannuïteit in aanmerking nemen (afschrijven voor een volledig jaar wanneer je aankoop gebeurt gedurende een bepaald boekjaar)
  • Bij de aankoop komende kosten naar eigen goeddunken afschrijven
  • Van een verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in beveiliging genieten
  • Genieten van een verhoogd tarief inzake notionele intrestaftrek