Aangifte personenbelasting indienen tot 31/10/2014?

too_late

Wij krijgen regelmatig de vraag of de aangifte personenbelasting nog kan ingediend worden via een gemachtigd boekhouder en dat je hiervoor tijd hebt tot 31/10/2014. Klopt dit?

Ja en nee.  Een gemachtigd boekhouder heeft inderdaad nog tijd tot 31/10/2014 om aangiftes personenbelasting voor zijn klanten in te dienen maar de voorwaarde hiervoor is wel dat je als klant een elektronische volmacht hebt verleend aan je boekhouder.  Heb je dat niet gedaan dan kreeg je wellicht een herinneringsbrief van de fiscus in je brievenbus.

Onmiddellijk boete?  neen, dien je je aangifte in binnen de periode die op de brief staat aangegeven (meestal 14 dagen) dan wordt de boete alsnog niet geïnd.

Contacteer ons gerust indien je nog hulp wilt bij het invullen van je aangifte