Bedrijfsleider en intresten rekening courant

intresten_rekening_courantAls bedrijfsleider kan je een schuld hebben ten opzichte van je vennootschap, waarbij de vennootschap intresten aanrekent.  Anders kan je ook een tegoed hebben op je vennootschap.  Kan je dan ook intresten aanrekenen en hoe worden die fiscaal belast?

Hieronder wat verduidelijking:

Intresten aangerekend door de vennootschap aan de bedrijfsleider

  • De betaalde interesten zijn voor de bedrijfsleider niet aftrekbaar
  • Zijn voor de vennootschap belastbaar inkomen en worden aan de gewone tarieven belast
  • Geen roerende voorheffing op in te houden
  • Let wel: wanneer er geen of te lage intresten worden aangerekend door de vennootschap, dan resulteert dit in een voordeel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider.

Intresten aangerekend door de bedrijfsleider aan de vennootschap

  • De betaalde intresten zijn voor de vennootschap een aftrekbare beroepskost.
  • Let wel: overdreven intresten worden geherkwalificeerd tot dividend (en dus belastbare winst voor de vennootschap in plaats van een aftrekbare kost)  We spreken van een overdreven intrest wanneer deze meer bedraagt dan de marktrente.
  • De inkomsten voor de bedrijfsleider zijn belastbare roerende inkomsten, waar de roerende voorheffing (25%) op is verschuldigd.