Tagarchief: Roerende voorheffing

Overgangsregeling liquidatiebonus vennootschappen – termijn verlengd

Naar aanleiding van de verhoging van de roerende voorheffing van 10% naar 25% op de liquidatiebonus (de bonus die u betaalt bij vereffening van uw vennootschap) werd een overgangsregeling uitgewerkt.

Deze bestond erin dat voorheen belaste reserves toch nog kunnen worden belast aan het tarief van 10%.  Deze moet u betalen bij de uitkering als dividend maar u heeft wel de verplichting het ontvangen dividend onmiddellijk op te nemen in het maatschappelijk kapitaal van uw vennootschap gedurende een periode van 4 jaar (of 8 jaar voor grote ondernemingen) Na deze periode kan u belastingvrij de gelden recupereren uit uw vennootschap.

Vennootschappen die hun boekjaar afsluiten op 31/12 hadden nog tijd tot 31/12/2013 om dit toe te passen. Deze timing is inmiddels door Minister Geens aangepast: de dividenden moeten ten laatste op 31/12/2013 toegekend worden en de roerende heffing dient betaald te worden tegen 15/01/2014. De eigenlijke inbreng (waarvoor u een notaris nodig heeft) moet maar zijn gebeurd tegen uiterlijk 31/03/2014.

De circulaire vindt u hier terug
Hierbij ook de link naar het bericht op deredactie.be: Uitstel voor overgangsregeling liquidatiebonus.