Grote of kleine onderneming?

Wanneer word je als onderneming beschouwd als groot of klein?  Dit kan van belang zijn op fiscaal vlak:

Je wordt beschouwd als een grote onderneming wanneer je in het laatste of voorlaatste jaar meer dan één van volgende criteria hebt overschreden:

  • Jaargemiddelde v/h personeelsbestand: max 50
  • Jaaromzet (excl. BTW) 7.300.000 EUR
  • Balanstotaal: 3.650.000 EUR

Indien je een personeelsbestand heb van meer dan 100 personeelsleden dan wordt je sowieso beschouwd als grote onderneming

Het onderscheid is wel van belang want:

Grote vennootschappen moeten:

  • Een revisor benoemen
  • Een jaarverslag opmaken
  • Het volledig schema van de jaarrekening opmaken

Kleine vennootschappen kunnen daarentegen:

  • Een eerst volledige afschrijvingsannuïteit in aanmerking nemen (afschrijven voor een volledig jaar wanneer je aankoop gebeurt gedurende een bepaald boekjaar)
  • Bij de aankoop komende kosten naar eigen goeddunken afschrijven
  • Van een verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in beveiliging genieten
  • Genieten van een verhoogd tarief inzake notionele intrestaftrek