Voorafbetalingen vennootschappen – hoe zit dat?

Voorafbetalingen in vennootschappen.  Hoe werkt dat nu precies?  Hoeveel moet betaald worden indien je niet voorafbetaalt?

Het basistarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 33,99% (33% basisbelasting + 3 opcentiemen crisisbelasting)

Deze belasting wordt vermeerderd indien de vennootschap geen of onvoldoende voorafbetalingen heeft verricht.  De tarieven van de vermeerdering veranderen jaarlijks.  Voor het aanslagjaar 2013 zijn dit tarieven:

  • VA1 (te betalen voor de 10de dag van de 4de maand) – 3%  uitgespaarde vermeerdering
  • VA2 (e betalen voor de 10de dag van de 7de maand) – 2,5% uitgespaarde vermeerdering
  • VA3 (e betalen voor de 10de dag van de 10de maand) – 2% uitgespaarde vermeerdering
  • VA4 (te betalen voor de 20ste dag van de laatste maand van het boekjaar) – 1,5% uitgespaarde vermeerdering

Het gemiddelde van deze percentages bedraagt 2,25%

De vermeerdering wordt als volgt berekend:

  • Op de verschuldigde belasting past men de globale vermeerdering toe alsof geen voorafbetaling zou zijn betaald
  • Men berekent de vermeerdering die wordt uitgespaard omwille van de gedane voorafbetalingen
  • Het verschil tussen het eerste en het tweede bedrag betekent de verschuldigde vermeerdering

Kleine vennootschappen zijn vrijgesteld van deze vermeerdering gedurende de eerste 3 boekjaren vanaf hun oprichting.

Zie ook onze eerdere post: Grote of kleine onderneming?